Our website is currently experiencing issues. The data is not up to date. Thank you for your patience as we work to resolve the problem.
WIC - Af Soomaali - Minnesota Dept. of Health

WIC - Af Soomaali


Formula
Minnesota WIC waxay si ku meel gaar ah u siisaa noocyo kale oo caanonuuji ah, ama isbeddello , oo loogu talagalay qaacidada ku taxan dheefahaaga WIC taas oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka saadka caanaha ee waddanka oo dhan sii socda. Beddelka cusub ee Enfamil hadda waa la heli karaa ilaa Diseembar 31, 2022.


Isticmaal Isbeddelada Formula Enfamil WIC ee Minnesota haddii aadan heli karin Formula Enfamil.

Isticmaal Isbeddelada Formula Isomil WIC ee Minnesota haddii aadan heli karin Formula Similac Soy Isomil.

Fadlan isticmaal liiskan beddelka Formula de Caafimaadka haddii aad Formula de Caffimaadka ku leedahay faa’idada Baddiilka WIC: Minnesota WIC Beddelka Formula da Caafimaadka (PDF). FIIRO GAAR AH! Tani waxay noqon doontaa ka qaybgalayaasha iyagoo isticmaalaya qaacido dhakhtar u qoray (Neosure, EnfaCare, Nutramigen, Alimentum ama caanaha Hypoallergenic ama xasaasiyada). Soo Wac rugtaada WIC clinic haddii aad u baahan tahay mid ka mid ah hababkan.
Macluumaadka u-qalmitaanka - Kuwaas oo ay u gudbin
Eligibility Information in Somali

KUSOO DHAWOOW MINNESOTA WIC (video on YouTube)

My Minnesota WIC App Brochure (PDF)

Isticmaalka Kaarkaaga WIC (PDF)
"Using Your WIC Card" on YouTube

Kaarkayga Minnesota WIC (PDF)
My Minnesota WIC Card Brochure

Tilmaanta Dukaamaysiga (PDF)
Shopping Guide

Kusooldhawoow WIC (PDF)
Welcome to WIC Brochure

Barnaamijkka WIC ee Minnesota Wassjibaadkaaga iyo Xaquuqdaada (PDF)
MN WIC Program Rights and Responsibilities


Dabecadaaha/Dhaqanka Caruurta (Baby Behavior)

SI AAD U BARATO NUUNNAHA (PDF)
Getting to Know Your Baby

Back to Top


Dumarka Uurka leh (Pregnant)

Cunista Cunto Wanaagsan Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Eating Well during Pregnancy

Tilmaamaha Caafimaadka Haweenka Uurka Leh (PDF)
Health Tips for Pregnant Women

Kkororka Miisaan Caafimaad eh Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Healthy Weight Gain during Pregnancy

Wadna Garaac Iyo Calool Xanuun Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Heartburn & Upset Stomach during Pregnancy

Lalabo Iyo Matag Inta aad Xaamilada Tahay (PDF)
Nausea & Vomiting during Pregnancy

Feetamiinka Hoyada (PDF)
Prenatal Vitamins

Back to Top


Nuujinta

Faa'iidooyinka ku jira caanaha naaska kaliya oo la siiyo dhalaankaaga
The Benefits of Exclusively Breastfeeding Your Baby - YouTube video

Miyaad Kafakaraysaa Naas Nuujinta/Xabadnuujinta? (PDF)
Thinking about Breast/Chestfeeding?

Bilaabida Nas Nuujinta/Xabadnuujinta (PDF)
Getting Started with Breast/Chestfeeding

Bilaha Koobaad ee Naas Nuujinta (PDF)
First Months of Breastfeeding

Naas Nuujinta Ilmo Wayn (PDF)
Breastfeeding an Older Baby

Naas Nuujinta: Aabayaashu Waa Muhiim (PDF)
Dads Are Important

Naas Nuujinta: Kulaabashada Shaqada Ama Dugsiga (PDF)
Returning to Work or School

Naas Nuujinta: Quudinta Iskudhafka Ah (PDF)
Combination Feeding

Nafaqada Haweenka Naaska Nuujinaaya/Xabadnuujinta (PDF)
Nutrition & Breast/Chestfeeding

Naas Nuujinta: Hooyooyinka oo Caawinaaya Hooyooyinka Kale (PDF)
One-on-One Support

Back to Top


Ilmaha Caano nuuga ah (Infants)

Masaasad Siinta Cunugaaga (PDF)
Bottle Feeding Your Baby

Quudinta Masaasada ee Tuubada Yar (PDF)
Paced Bottle Feeding

3 Bilood ee Ugu Horaysa (PDF)
The First 3 Months

Koobka Koobaad ee Cunuga (PDF)
Baby's First Cup

Difaac Ilkaha Ilmaha (PDF)
Protect Baby Teeth

Kagoynta Cunuga Masaasada (PDF)
Weaning from the Bottle

Cuntada Faraha Lagu Cuno ee Ilmaha (PDF)
Finger Foods for Baby

Quudinta Ilmo da Wayn ah (PDF)
Feeding an Older Infant

Barashada Cuntooyinka Adag (PDF)
Introducing Solid Foods

Doorashada Hilibka Iyo Cuntada Adag (PDF)
Choosing Meats & Textures

Cuntada Guriga Lagu Sameeyo ee Ilmaha (PDF)
Homemade Foods for Baby

Back to Top


Caruurta (Children)

Dookhyada Caafimaadka Leh ee Loogu Talagalay Carruurta (PDF)
Healthy Choices for Kids

Oomateedka Cunuga (PDF)
A Child's Appetite

Dooro Saxan Caafimaad Qaba Oo Caruurta Loogu Talagalay (PDF)
Choose a Healthy Plate for Kids (PDF)

Cuntooyinka Fudud ee Caruurta (PDF)
Easy Toddler Meals (PDF)

Quudin Kalsooni Leh (PDF)
Feed with Confidence (PDF)

Farxad, Caafimaad, Firfircooni (PDF)
Happy, Healthy, Active (PDF)

Oon Aya Ihaayo (PDF)
I Am Thirsty (PDF)

Cuntooyinka Fudud ee Caruurta (PDF)
Snacks for Kids (PDF)

Hawlaha Joogtada Ah ee Xiliga Cuntada (PDF)
Mealtime Routines (PDF)

Doorashada Cunto Gaar Ah (PDF)
Picky Eaters (PDF)

Back to Top


Nafaqada Guud (General Nutrition)

Jirkaaga, Maskaxdaada - Daryeelida Naftaada Kadib Luminta Ilmaha Uurk A Ku Jiray (PDF)
Your Body, Your Mind - Caring for Yourself after Pregnancy Loss

Dibirada (PDF)
Constipation

Khamriga, Tubaakada Iyo Daroogooyinka Kale (PDF)
Alcohol, Tobacco and Other Drugs

Cunista Tiro Badan: Dhuux (PDF)
Eating More: Iron

Qaadashada Cadad Badan: Feetamiin D (PDF)
Getting More: Vitamin D

Cunista Tiro Badan: Miro Iyo Khudaar (PDF)
Eating More: Fruits & Vegetables

Kuraaxayso Cuntooyinka Qoyska (PDF)
Enjoy Family Meals

Caafimaad Qab Kujoog (PDF)
Stay Healthy

Tilmaamaha Kordhinta Miisaankaaga (PDF)
Weight Gain Tips


Back to Top

Updated Thursday, 03-Nov-2022 09:25:00 CDT